GRUP DE LUCRU COMUN CNMR-MFE PRIVIND OUG 66/2011


O delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), condusă de președintele acesteia, Alexandru Cumpănașu, a avut astăzi, 4 Mai 2018, o întâlnire de lucru cu o delegație a Ministerului Fondurilor Europene (MFE), condusă de ministrul Rovana Plumb, cu participarea secretarului de stat Mihaela Toader, a șefilor autorităților de management ai POCU, POAT, POIM și POC și a directorilor direcțiilor din cadrul ministerului.

Întâlnirea, având ca temă absorbția fondurilor europene, a vizat atât stadiul actual și perspectivele viitoare de finanțare, cât și semnalarea de către beneficiari a unor inadvertențe în ceea ce privește cadrul legislativ de reglementare a utilizării fondurilor europene pentru actuala perioadă de programare.

În ceea ce privește cadrul legal aplicabil, cele două delegații au stabilit crearea de grupuri de lucru mixte în vederea modificării Ordonanței de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora în sensul adaptării acesteia la realitățile actuale și reglementarea procesului de selecție a partenerilor eligibili prin stabilirea unei proceduri unitare de selecție a partenerilor în cadrul tuturor programelor operaționale.  

Referitor la gradul de absorbție al fondurilor structurale, ministrul fondurilor europene și-a manifestat deschiderea pentru o colaborare cât mai solidă între beneficiari și autoritățile finanțatoare, încurajând schimbul de propuneri între aceștia astfel încât cererile de proiecte să corespundă nevoilor reale ale societății, respectiv ale beneficiarilor. De asemenea, în cadrul discuției ministrul Plumb a accentuat beneficiile pe care absorbția fondurilor europene le-a adus economiei românești, identificate ca urmare a unei evaluări realizate de către Comisia Europeană pentru perioada 2009-2016, dintre care amintim: creșterea PIB-ului cu 13%, scăderea ratei șomajului cu 3,8%, creșterea nivelului investițional cu 29,6%, formarea/instruirea a peste 600.000 de persoane.

“Întâlnirea de astăzi a fost una foarte importantă pentru România deoarece fondurile europene sunt pentru următorii ani o sursă vitală pentru dezvoltarea și modernizarea României. Ținând cont de rolul de inițiator si coordonator al MFE din perspectiva inițiativei legislative cu incidență asupra tuturor programelor operaționale apreciez în mod deosebit atitudinea deschisă și constructivă a Rovanei Plumb. Am stabilit astfel de comun acord mai multe aspecte vitale pentru absorbția banilor europeni: modificarea OUG 66 care este veche și depășită, ba mai mult a condus la nenumărate abuzuri ale statului asupra beneficiarilor prin neclaritatea și interpretabilitatea textelor; întărirea asumării de către fiecare participant la proces a deciziilor asumate, creionarea unor ghiduri de finanțare bazate pe nevoile societății, clarificarea finanțărilor pentru universități și nu numai; oprirea abuzurilor asupra beneficiarilor ce pot conduce la o absorbție scăzută, etc.”, a declarant președintele CNMR, Alexandru Cumpănașu.