Obiective


 

OBIECTIVELE COALIȚIEI NAȚIONALE PENTRU MODERNIZAREA ROMÂNIEI

 

  1. Astfel cum spune și denumirea, obiectivul general al CNMR îl reprezintă modernizarea României.

Ne propunem să modernizăm România prin furnizarea de expertiză către toate instituțiile statului în vederea simplificării procedurilor administrative, eliminării lacunelor legislative și propunerea de noi măsuri menite să îmbunătățească viața cetățeanului român.

În calitate de structură ce reunește universități, sindicate, patronate, organizații neguvernamentale, patronale, mediul academic, specialiști în absorbția și gestionarea fondurilor europene, securitate națională, apărare, economie, industrie, energie, etc. și reprezentând peste 6 milioane de români, cunoaștem cel mai bine care sunt problemele cu care se confruntă societatea românească. 

Din obiectivul general prezentat rezultă o serie de obiective specifice, după cum urmează:

  1. Implementarea Planului național de dezvoltare a identității românești.

 

Acest plan vizează mai multe măsuri menite să reconstruiască noțiunea de identitate națională pornind de la cultură, limbă, istorie, tradiții și obiceiuri ale poporului român.

O măsură importantă a acestui plan o constituie construirea în Harghita și Covasna de zone economice strategice care să permită tuturor companiilor românești sau străine să investească în condiții extrem de avantajoase, mergând până la impozite și taxe 0 pentru investitori. O astfel de măsură vizează atât dezvoltarea economică a celor două județe extrem de sărace, cât și readucerea cetățenilor de etnie română în localitățile din cele două județe și combaterea astfel a planului de deznaționalizare și separatism al liderilor comunităților maghiare. 

O altă măsură va viza renașterea națiunii române în mediul rural prin implementarea mai multor programe naționale, menite să reconstruiască rolul țărănimii în modernizarea statului român, o categorie uitată astăzi de toți decidenții.

O acțiune importantă va fi reprezentată de “centenarul la țară, proiect ce va consta în informarea,  dar și dezbaterea cu românii din mediul rural a rolului jucat de eroii Unirii precum și de către țărănime în făurirea României Mari.

  1. Impunerea educației ca măsură esențială de dezvoltare a societății românești prin creșterea anuală a bugetului educației cu 0,16%, astfel încât până în 2020 bugetul educației să ajungă la 6% din PIB.
  2. Implicarea tinerilor în administrație, politică și acțiuni de voluntariat, după o pregătire temeinică care să îi califice și să le dea experiența și expertiza necesară.

Proiectul „50 de lideri pentru România” s-a dovedit deja un proiect de succes și este acum la a treia ediție, urmând a continua atât timp cât este nevoie de oameni competenți în zonele de decizie ale societății.

  1. Păstrarea resurselor naturale ale României în gestiunea statului român.
  2. Realizarea și încurajarea mixului energetic prin folosirea atuurilor naturale ale României.
  3. Apărarea integrității teritoriale a României prin folosirea oricăror mijloace de combatere a războiului hibrid demarat deja împotriva statului român, împreună cu instituțiile competente.
  4. Folosirea inteligenței native a poporului român pentru dezvoltarea sectorului de inovare și cercetare, sector ce poate deveni unul dintre principalii contribuitori la bugetul național.

Astăzi majoritatea aplicațiilor militare sau de uz casnic sunt realizate de către românii “exportați” de către incompetența liderilor României.

  1. Dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare, maritime și aeriene, cu precădere în zonele dezvoltate turistic pentru valorificarea potențialului uriaș pe care turismul îl poate oferi.
  2. Stoparea vânzării pământului românesc către cetățeni străini și asigurarea de facilități și investiții semnificative pentru dezvoltarea agriculturii, cu capital românesc, aceasta putând să devină principalul contribuitor la PIB.