Principii de funcționare


 

 

PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE

ALE COALIȚIEI NAȚIONALE PENTRU MODERNIZAREA ROMÂNIEI

 

 

  1. UNITATE

Încă de la început CNMR s-a creat din nevoia de unire a tuturor organizațiilor și indivizilor pentru propunerea și susținerea de soluții concrete pentru dezvoltarea și modernizarea României. Astfel, CNMR aplică principiul UNITĂȚII prin coagularea unui număr unic de cetățeni și organizații, dar și prin armonizarea soluțiilor propuse decidenților ca un corp comun indiferent de originea și scopurile fiecărei organizații.

  1. DIVERSITATE

CNMR este o structură cu caracter unic în România de după 1989 în primul rând prin varietatea și diversitatea organizațiilor și personalităților membre. Astfel DIVERSITATEA se regăsește prin asocierea în cadrul CNMR a Consiliului National al Rectorilor (CNR), confederații și federații sindicale, Camera de Comerț și Industrie a României, patronate, organizații profesionale,  Academia Oamenilor de Știință, membri ai Academiei Române, ONG-uri, etc.

  1. SPIRIT NATIONAL

CNMR este o organizație NAȚIONALĂ ce își propune apărarea cu orice preț a NAȚIUNII ROMÂNE, a limbii, teritoriului, culturii și suveranității României. Prin toate acțiunile sale, CNMR militează și va milita pentru protejarea intereselor României înainte de orice alt principiu și în fața oricui.

  1. LIBERTATE

Încă de la înființare CNMR a oferit LIBERTATE TOTALĂ de asociere oricăror organizații sau persoane care împărtășesc și susțin obicetivele CNMR. Astfel, orice organizație sau persoană poate decide afilierea simbolică sau retragerea în orice moment fără nici o procedură administrativă.

      5.   RIGOARE și PROFESIONALISM

Așa cum Constituția României prevede drepturi și obligații pentru cetățenii României, CNMR își asumă și principiul PROFESIONALISMULUI și RIGORII, atât în interior, cât și în exterior. Astfel, acest principiu este aplicat prin promovarea de soluții bazate pe legi, identificarea resurselor și argumente în relația cu administrația publică sau decidenții politici. De asemenea, în interior acest principiu se aplică prin dezbaterea cu ajutorul unor mijloace cât mai simple și pragmatice a tuturor problemelor pe baza de argumente iar soluțiile devin obligatorii tuturor membrilor CNMR odată adoptate. Orice poziție contrară prezentată public situează de facto organizația sau persoana în afara CNMR.

  1. REPREZENTATIVITATE ȘI DELEGARE

CNMR este o structură complexă și care funcționează printr-un pol de expertiză uriaș la nivelul tuturor domeniilor. Astfel, în funcție de problema identificată și instituția responsabilă este delegată responsabilitatea promovării soluțiilor și negocierea prin Grupuri de Lucru celor cu expertiză dovedită în domeniu.

  1. FRATERNITATE

CNMR își propune crearea unui climat de încredere și susținere reciproca în interiorul CNMR între membri pentru și în numele României.

  1. IMPLICARE

Considerăm că participarea la luarea deciziei este o caracteristică generală a oricărui sistem democratic, iar societatea civilă românească trebuie să se folosească de toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a lua parte la procesul decizional. CNMR este o structură activă, implicată în mod constant în negocierea cu instituțiile statului asupra proiectelor de politici publice ce se răsfrâng asupra cetățenilor români.

  1. LEADERSHIP

CNMR își propune să se implice în mod activ în crearea liderilor de mâine. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, CNMR organizează anual școli de vară tematice, în cadrul cărora participanții sunt instruiți în domenii precum accesarea și gestionarea fondurilor europene, administrație publică, leadership, economie, apărare și securitate națională, etc. de către personalități marcante din cadrul CNMR.

  1. INOVĂRII

Modul de funcționare și organizare al CNMR este unul inovativ și diferit, atât prin diversitatea organizațiilor membre, cât mai ales prin dinamica și mijloacele de comunicare și relaționare cu cetățenii, extrem de rapide și accesibile.